Welcome: Misaki@Stanley

Nigiri Sushi

  • Salmon Trio
Salmon Trio

Salmon Trio

  • Open Hours: Daily 11:00Am - 9:00 Pm
  • Product description: Salmon Trio Scottish salmon sashimi, King salmon nigiri and wild caught. Salmon hand roll.
Salmon Trio
Scottish salmon sashimi, King salmon nigiri and wild caught. Salmon hand roll.
No previous NEXT:Bluefin Trio Sashimi

CONTACT US

Contact: Robert Thai

Open Hours: Daily 11:00Am - 9:00 Pm

Tel: 720-400-1212

Email: misaki80010@gmail.com

Add: 2501 Dallas St.Aurora,CO 80011 Suit 184